Turvallisuus

Nummelan Kumakailla on turvallisuusasiakirja jossa käydään läpi turvallisuuteen liittyvät asiat. Ohessa lyhennelmä.

Lisenssi ja tapaturmavakuutus

Kaikilla harjoittelijoilla on oltava Suomen Karateliiton taidolisenssi. Lisäksi suositellaan että harjoittelijoilla on joko Karateliiton tai oma kamppailulajit kattava tapaturmavakuutus. Taido katsotaan monissa vakuutusyhtiöissä ns. vaaralliseksi lajiksi, eikä kaikki tapaturmavakuutukset välttämättä korvaa taidossa tapahtuneita tapaturmia. Oman vakuutuksen kattavuuden selvittäminen on harjoittelijan tai hänen huoltajansa omalla vastuulla. Seura ei osta harrastajille vakuutuksia.

Uuden SuomiSport järjestelmän myötä harrastajat käyvät ostamassa itselleen lisenssivakuutukset itse samalla kun käyvät ostamassa seuran jäsenyyden.

  • Tutustu lisenssivakuutukseen tästä
  • Sporttiturvan tuoteseloste tästä

Toimintaohjeet vahingon sattuessa löydät Pohjolan sivuilta

Turvallinen aloitus

Taidon harrastaminen aloitetaan aina kurssilla, joka kestää vähintään 3-4 kuukautta. Kurssin aikana opetellaan sellaiset perustaidot että yleisissä harjoituksissa on mukava treenata. Yksittäisen harjoituksen ja harjoitteen sisällön selittää harjoituksen ohjaaja ennen suoritteen tekemistä.

Harjoitusten ohjaajan opastusta on aina kuunneltava, jotta vältetään vaaratilanteita

Suorituspaikat

Taidoa voi harjoitella koulujen liikuntasaleissa. Lattia voi olla joko normaali liikuntatilassa oleva lattia tai tatamialusta. Mikäli lattialla on tatamit, jotka pääsevät liikkumaan, kiristetään niitä liinoilla. Jos tatamien väliin syntyy rakoja, potkitaan niitä harjoitusten aikana laidoilta kiinni.

Nummelan Kumakai harjoittelee Aura Light Areenalla, jonne tatamit on saatu laittaa pysyvästi. Ne on kiinnitetty reunuksilla, eikä ne pääse liikkumaan. Suurimpia riskitekijöitä ovat suuret peilit ja tatamin reunan kynnys. Harjoituksissa pyritään ennalta ehkäisemään vaaratilanteita ohjeistamalla harjoittelijoita pitämään välimatkaa kyseisiin kohteisiin.

Salista on myös useita hätäpoistumisreittejä.

Jos harjoittelijoita on paljon, ohjaaja valitsee sopivat opetusmuodot. Harjoitteet voidaan tehdä jonoissa, pisteiltä tai osa voi odottaa laidalla vuoroaan.

Toimintaohje onnettomuus- ja vahinkotilanteessa

Mikäli harjoituksissa sattuu onnettomuus, harjoituksen ohjaaja kartoittaa tilanteen ja sen vaatimat toimenpiteet. Mikäli harjoituksissa on ensiaputaitoinen henkilö paikalla, harjoitusten ohjaaja voi määrätä hänet hoitamaan loukkaantunutta, muussa tapauksessa hän itse hoitaa loukkaantunutta. Jälkimmäisessä tapauksessa vyöarvossa seuraava jatkaa harjoitusten ohjaamista. Jos on mahdollista, loukkaantunut siirretään sivummalle (esim. pukuhuoneeseen). Harjoitukset jatkuvat mikäli loukkaantuminen ei ole vakava.

Mikäli loukkaantuminen on vakava, harjoittelija on tajuton, epäillään niskavammaa tms., soitetaan ensimmäiseksi yleiseen hätänumeroon 112 ja toimitaan hätäkeskuksen antamien ohjeiden mukaan. Potilaan turhaa liikuttamista on vältettävä. Sairaskohtausten varalta tulee ohjaajilla olla tieto harjoittelijoiden vakavista sairauksista ja pahoista allergioista.

Mikäli loukkaantunut on aikuinen, ja hänelle on tullut esim. murtuma, avohaava tai nivelen sijoiltaan meno, ohjataan henkilö aina lääkäriin, tarvittaessa soitetaan ambulanssi tai taksi. Myös kaikissa pään vammoissa on kehotettava loukkaantunutta käymään näyttämässä vammaa lääkärissä. Lasten osalta soitetaan vanhemmalle ja kerrotaan mitä on tapahtunut ja kehoitetaan käymään lääkärissä.

Seuralla on ensiapulaukku kummallakin tatamialueella. Mikäli harjoituksissa käytetään jokin tuote loppuun, ilmoitetaan asiasta ohjaajalleturvallisuusvastaavalle. Turvallisuusvastava tarkastaa säännöllisesti ensiapulaukun sisällön ja täydentää sitä.

Ensiapulaukku sisältää:
  • Kylmäpusseja
  • Laastaria
  • Kantositeen
  • Kiristyssiteen
  • Ideaalisiteen
  • Urheiluteippiä
  • Kylmägeeliä
  • Sakset

Vahinkovakuutus

Seura on vakuutettu Suomen Taidon kautta Tuplaturvavakuutuksessa, jossa on toiminnan vastuuvakuutus ja talkootyöläisten tapaturmavakuutus.