Liikkuminen - unsoku

Unsoku yleisesti

Taidossa korostuu liikkuminen ja sen voidaan sanoa erottavan taidon lajina muista kamppailulajeista. Taidossa ei pääsääntöisesti hyökätä suoraan vastustajaa päin vaan haetaan optimaalista hyökkäyskulmaa unsokulla, unshinilla tai tekniikoita hyödyntäen. Liikkumisellä pyritään kontrolloimaan vastustajan liikettä ja ohjaamaan vastustajaa haluttuun suuntaan. Liikkumista rytmittämällä temmon vaihteluin haetaan sopivaa. hyökkäyshetkeä. Liikkumisen aikana analysoidaan vastustajan toimia ja mahdollisia heikkoja kohtia,joita vastustaja paljastaa.

Unsokua voidaan harjoitella monin tavoin. Alla muutamia perusharjoitteita kaikkille treenaajille.

Unsoku happo

On yksi unsokun harjoittelumuodoista. Siinä kahdeksan erilaista kamaen ja askeleen yhdistelmää tehdään vakioidussa järjestyksessä. Tavoitteena on yhdistää liikkeet niin että syntyisi sulava kokonaisuus samalla kun ylläpidetään mahdollisimman hyvää kamaeta. Unsokuhappo tehdään yleensä molemmille puolille.

 1. soo-soku
 2. in-soku
 3. ka-soku
 4. gen-soku
 5. ko-soku
 6. ten-soku
 7. tsui-soku, kiai
 8. tai-soku

Unsokuhapon voi tehdä parin kanssa, jolloin hyökkääjä tekee unsokuhapon ylläolevan mukaisesti ja puolustaja tekee

 1. in-soku
 2. soo-soku
 3. askel taakse koo-soku
 4. gen-soku
 5. ko-soku
 6. ten-soku
 7. tai-soku
 8. tsui-soku

Unsokuhappoa voi käyttää myös tekniikkaharjoituksena, jolloin esim. ka, gen ja ko-sokun jälkeen tehdään valittu tekniikka.

Gorendo

Gorendossa siirrytään askel ottelunomaisempaan liikkumiseen, kunkin askelsarjan jälkeen tehdään kamaen puolen vaihto, jotta liike jatkuu samaan suuntaan. Yksittäiset askelsarjat ovat myös eri kobojen - ennaltasuunniteltujen askelotteluiden liikkumisina.

 1. Gen-ka-ten-ko (-ten)
 2. Ko-ka-ten-gen (-ten)
 3. Gen-ten-ko-ka (-ten)
 4. Ko-ten-gen-ka (-ten)
 5. Gen-ka-so-in-ko-ten (-ko-ten)

Myös gorendo voidaan tehdä parin kanssa, jolloin ka-sokujen tilalla puolustaja tekee askel taakse ko-sokun.

Unshin-happo

Unshinhappo on unsokuhapon vastine unshin-harjoittelulle. Siinä siis liikutaan tengiliikkumista käyttäen.

Unshinhappo hidari-puolelle (migi puolelle peilikuvana)

 1. So-shin: Ninoashi - zenten-zuki (ninoashin ottava jalka tulee eteen, migi käsi lyö)
 2. In-shin: Koten - hidari-chudan-gamae
 3. Ka-shin: Shazenten (ukemi) 45 astetta oikealle, nousu ylös hidari-chudan-gamaeen 45 astetta vasemmalle
 4. Gen-shin: Chakugan kohti pistettä, sokuten, migi-chudan-kamae (migi-jalka lähtöpisteelle, takajalka kidosen-linjalle)
 5. Ko-shin: Nidangeri paikallaan (ilman nukiteja sivuille)
 6. Ten-shin: Hidari futegi suoraan nidangerin alastulosta
 7. Tsui-shin :Tobigomizententsuki/senchutsuki (hidari-eji-dachi, hidari-tsuki), kiai
 8. Tai-shin: Bakuten/bakuchu/koten, migi gedan-gamae

Kobot

Koboja on kolme ja ne suoritetaan värivöisten vyökokeissa. Ne ovta ennaltamääriteltyjä askelotteluista. Keskeistä on sujuva liike, etäisyyden hallinta jotta hyökkäystekniikalla saadaan osuma. Puolustaja reagoi hyökkääjän liikkeeseen eli ei ennakoi. Liikkumiset ovat gorendosta tuttuja.

Jodan no kobo

hyökkääjällä gen-ka-ten-ko

puolustajalla gen-askel taakse ko-soku-ten-ko

Hyökkäys

Untai nidan geri - askel - hentai senjo geri (kiai ja osuma)

Puolustus

Taisoku - taisoku vatsan kautta

Chudan no kobo

hyökkääjällä ko-ten-gen-ka

puolustajalla ko-ten-gen-askel taakse ko

Hyökkäys

Untai shomen geri (palautetaan eteen, ei tsukia) - hentai ebi geri

Puolustus

Taisoku vatsan kautta - taisoku - Sentai chokujoo zuki

Gedan no kobo

Liikkuminen 2 kyu:

hyökkääjällä gen-ten-ko-ka

puolustajalla gen-ten-ko-askel taakse ko

Liikkuminen 1 kyu

hyökkääjällä gen-ka-so-in-ko

puolustajalla gen-askel taakse ko - in (huom askel) -so -ko

Hyökkäys

Sentai chokujoo zuki - tobi komi zenten (sama jalka eteen kuin ennen tobi komi senteniä) - ushiro kamae - ashigarami

Puolustus

Taisoku vatsan kautta - hentai manji geri (palautus ushirona) sentai kaijoo-geri